Lamornamarie

Whāia te iti kahurangi, ki te tuohu koe, me he maunga teitei
Pursue excellence – should you stumble, let it be to a lofty mountain
love you too

love you too